Крстец, Галичица, Скребатно, Коњско 2016

Invalid Displayed Gallery

  • Езерцето на фотографиите се наоѓа во Шарбојца висорамнината на падините на Галичица веднаш под врвот Крстец.
  • Црквата која потсеќа на средновековен замок (со климатизер на едниот зид) е Св. Петка во Велгошти.
  • Другата црква е Св. Богородица и се наоѓа во Скребатно.
  • Водопадите како и малото црквиче со цвеќиња во дворот се на наоѓаат на патот кон Скребатно.
  • Ливадата со прскалката е позади црквата Св. Богородица во Скребатно.
  • Чешмата е исто така позади Св. Богородица во Скребатно.
  • Малото црквиче покрај патот е Св. Недела и се наоѓа на патот кон Скребатно.
Крстец, Галичица, Скребатно, Коњско 2016 was last modified: July 13th, 2017 by Jovan Stosic